Showing 1–3 of 3 results

photo_2024-04-04_13-36-01
Houses for Sale

200 ካሬ የሚሸት ቤት በሱሉልታ

  • 2 weeks ago
  • Other location, Oromia, Ethiopia

ለኑሮ  ተስማሚ በሆነው  ሰፈር በሱሉልታ መስመር ቱፋ ሙና ወረዳ 200 ካሬ ሙሉ ኤል ሼፕ ዉሃ መብረት አለው የተሟላ ዶክመንት አለው የዲጂታል ካርታ የተሰራለት ዋጋ ድርድር…

8 Views
6,000,000 Br
photo_2024-04-03_15-03-57
Houses for Sale

200 ካሬ የሚሸት ቤት ሱሉልታ

  • 2 weeks ago
  • Other location, Oromia, Ethiopia

ሱሉልታ ኮካ ሰፈት 200 ካሬ በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ኤል ሼፕ ሰርቪስ ድጅታል ካርታ ያለው ዋጋ ከውስን ድርድር ጋር

7 Views
8,500,000 Br
photo_2024-03-18_14-04-45
Houses for Sale

200 ካሬ የሚሸጥ ቤት በአለም ገና ኬንተሪ

  • 4 weeks ago
  • Other location, Oromia, Ethiopia

አስቸኳይ የሚሸጥ ቪላ በአለምገና ኬንቴሪ 200 ካሬ እና 20 ካሬ ጭማሪ ያለው አጠቃላይ 17 ክፍሎች ያሉት ትልቅ ቪላ ቤት ያለው የራሱ G+2 ህንፃ ያለው 2…

9 Views
15,000,000 Br
የሞባይል መተግበሪያውን ያውርዱ!                                              
DOWNLOAD NOW